Chap 13 - Cái kết của giấc mơ và tình yêu

Tình hình là đôi tình nhân Edit của nhóm đã nắm tay nhau đi du lịch, nên Leader như mình phải ôm hết cả bộ này =.= chờ đợi 2 tên đáng ghét kia trở về.
Vì 3 còn 1 nên tiến độ sẽ chậm lại 3 lần :)) nhưng nếu như mình cố gắng nhanh nhất có thể thì chắc vẫn được 2 ngày/1 chap :)
Bạn nào có thể đảm nhiệm được công việc Edit trong bộ này (Thậm chí là cả dịch) muốn đẩy nhanh tiến độ giúp mình thì pm gmail của mình nhé (blogttruyen@gmail.com)
Xin lỗi vì sự bất tiện này!
Thân ♥
yaoi cover (4)Yume_Musubi_Koi_Musubi_credits (1)Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_001__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_002__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_003__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_004__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_005__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_006__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_007__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_008__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_009__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_010__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_011__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_012__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_013__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_014__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_015__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_016__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_017__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_018__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_019__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_020__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_021__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_022__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_023__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_024__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_025__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_026__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_027__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_028__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_029__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_030__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_031__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_032__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_033__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_034__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_035__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_036__BF_Yume_Musubi_Koi_Musubi_v03_ch13_037__BF_

You Might Also Like