Chap 36 - 00362031

You Might Also Like

  1. avatar Uchiha Shino says:

    đọc truyện này khá là hay nhưng 1 phần nào đó mình vẫn ghét senpai. Lằng nhằng, k quyết đoán, cứ khiến ng ta hy vọng rồi lại tạt 1 gáo nước lạnh.....