Chap 4 - Người yêu mắt kính của tôi

Bạn Khánh có nói là cặp Sugisaki x Ryuji là cặp trong Wild Darling, chậc, mình cũng đọc r nhưng k nhớ tên =)) mà sao Sugisaki trong bộ này gian như cáo mà sang bộ chính là ngây thơ như thỏ thế nhỉ =.=

You Might Also Like