Chap cuối - 37001300

You Might Also Like

   • avatar Tôm Ugly says:

    bạn không hiểu gì á bạn?! Erie yêu Hayes, nhưng Hayes yêu Van, sau khi Hayes nhận ra lòng mình thì tháo nhẫn trói buộc bản thân ra, nhưng Erie thì lại đeo cái nhẫn trói buộc đó vào ^^
    2 trang cuối là lời tác giả, trans lười dịch :))