[Vol 04] - Chap 43 - Này, anh hội trưởng ơi!

Không xóa sfx. nhanh hơn hẳn.
Tất cả những chữ tiếng nhật nào k có tiếng Việt bên cạnh thì có nghĩa là bên Eng không dịch, chứ không phải là mình bỏ xót

You Might Also Like