[Vol 03] - Chap 38 - Này, anh hội trưởng ơi!

Phù~ chap này dài ghê :) à quên mất không nói, mình sẽ không làm mấy trang cuối tập, tác giả thêm vào kiểu phụ trang ấy... vì lười, cũng có thể mình sẽ làm nhưng là sau khi đã đuổi kịp bản Eng, thảnh thơi đã...

You Might Also Like