[Vol 03] - Chap 34 - Này, anh hội trưởng ơi!

Chap cuối của bạn Editor :v chap sau là mình edit thử >.< pic cuối là mình edit đấy :-< mình ghét mấy trang không vẽ nét mà cứ mờ mờ ảo ảo như thế (có vài trang mấy trang đầu cứ vẽ mờ mờ không sắc nét, làm con gà như mình không edit được, chứ mấy tấm sắc nét thì đẹp và rõ nét hơn ý) Phía dưới là raw, bạn nào biết cách edit thì chỉ mình với, chứ Editor nói mình không hiểu gì cả >.< Mình mới edit qua thôi, lười chưa clear với redrawn nửa cuối =)), để các bạn biết là trình độ mình chỉ có thế thôi :)). Có bạn cm bảo raw đẹp :)) ừ, đẹp, đẹp đến mức Editor chạy mất dép :-<

You Might Also Like