Chap 5 - 0035567

Mình không thích mẩu truyện này lắm, vì căn bản mình chả hiểu lắm các tình tiết bên trong... không biết có fải do trans dịch khó hiểu quá không mà mình edit câu từ thế nào cũng chả cảm thấy ý nghĩa gì...

You Might Also Like