[Vol 03] - Chap 26 - Này, anh hội trưởng ơi!

trong bộ này mình thích nhất Kondou với Yamashiro, hơn cả là Kokusai với Chiga ấy, không biết có bạn nào giống mình không :">

You Might Also Like