[Vol 02] - Chap 17 - Này, anh hội trưởng ơi!

Chap dài nhất từ trước đến giờ >.< 34 trang :-ss mình type chữ cũng hộc bơ vì 1 đống tiếng động, type mỗi đối thoại thì nhàn hơn hẳn, như Love Mode ý, chap nào cũng trên 30 trang nhưng type chưa đến 1 buổi là xong... còn đây gần 2 ngày >.< xong nghĩ đến editor làm từng ấy trang xong chắc bạn ấy thì là hộc máu >.<

You Might Also Like